İŞLETMECİNİN TELİF HAKKI SORUNUNA YARGITAY DUR DEDİ

Friday, 20.11.2015

Değerli Üyelerimiz,

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, lokanta, bar, market, otel gibi umuma açık işletmelerde yapılan müzik yayınlarına ilişkin önemli bir karara imza attı. Yargıtay, umuma açık işletmelerde müzik eserinin radyodan veya televizyondan yayınlanmasının, yapımcı ve sanatçının mali haklarının ihlali anlamına gelmeyeceğine karar verdi.

 

Yargıtay 19. Ceza Dairesi 03.06.2015 tarihli kararında; “Radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarına ilişkin olarak, umuma açık mahallerde iletimin sağlanmasına izin verme veya yasaklama haklarına sahip olduklarının belirtilmesi karşısında, bu kuruluşlarda yapılan yayınlarla ilgili olarak hak sahipleri ile bu kuruluşlar arasında yetki devri ve anlaşması yapılması gerekir. Hak sahipliği devri ve bununla ilgili anlaşmanın yapılmaması halinde, hak sahipleri ancak yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarından şikâyetçi olabilir. Şüphelinin bir müzik eserini, radyodan yapılan yayında, işletmesinde umumi mahalde müşterilerine dinletmekten ibaret olan eyleminde, fonogram yapımcısı ve icracı sanatçılar yönünden mali hakların ihlalinden bahsedilemez. Atılı eylemin suç oluşturmadığı anlaşılmıştır.” şeklinde karar vermiştir.

Söz konusu Yargıtay kararında; lokanta, bar, otel ve market gibi yerlerde müzik eserlerinin radyodan veya televizyondan yayınlanması halinde, fonogram yapımcısı ve icracı sanatçılar yönünden mali hakların ihlalinden bahsedilemeyeceği ve atılı eylemin suç oluşturmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu yayın nedeniyle, sadece radyo ve televizyon yayıncısının yayın üzerinde inhisari nitelikte mali haklarının ihlalinden söz edilebileceğine dikkat çekilmiştir.

Böylece lokanta, bar, market, otel, berber gibi umuma açık işletmelerde radyo ve televizyonlardan müşterilere yönelik dinletilen müzik yayınlarına Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu’na dayandırılarak kesilen cezalara dur denilmiştir. Bundan sonra radyodan veya televizyondan yayınlanan müziğin, yapımcı ve sanatçının mali haklarının ihlali anlamına gelmeyeceği yönünde verilen bu kararla bu yönde süren davalar açısından da emsal teşkil edecek yeni bir durum ortaya çıkmıştır.

Ancak Yüksek mahkemenin ilgili kararı yalnızca televizyon ve radyodan yapılan yayınları kapsadığından, umuma açık işletmelerde cd, flash bellek ile vb. şekilde yapılan müzik yayını halen yasak kapsamında ve telif hakkına tabidir.

İlgili Yargıtay kararını Odamız web sitesi duyurular kısmında bulabilirsiniz..


PDF

Dosya Adı İndir

T.C. YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ KARARI