MTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TURİZM KOMİTESİ BAŞKANI MEHMET BAYSAL EİT ÜYE ÜLKELERİNDE TURİZM POTENSİYELİNİN ARTTIRILMASINI VURGULADI

Wednesday, 23.12.2015

 

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet BAYSAL, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni temsilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO CCI) Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Milli Komite ve Turizm Komite Başkanı olarak 21 – 23 Aralık tarihlerinde Ankara’da düzenlenen toplantılara katıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (ECO CCI) 20. Yürütme Kurulu ve 14. Genel Kurul Toplantıları TOBB ev sahipliğinde gerçekleşti.
Toplantıya, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (ECO CCI) Federasyonu Başkanı Mian Muhammad Adrees ve diğer üye ülkelerden İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan temsilcilerinin katıldı.
Toplantılara TOBB temsilcisi ve Turizm Komite Başkanı olarak katılan BAYSAL konuşmasında şunları söyledi;
Sayın Başkan,
Değerli Komite Üyeleri,
2012’den sonra bu yıl da toplantılarımıza ev sahipliği yapmaktan ve sizleri bu vesileyle ağırlamaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.
Toplantılarda yapılacak çalışmaların ve alınacak kararların hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum.
TOBB olarak turizm sektörüne özel bir önem veriyoruz. Turizm, ülkelerimizde sadece iktisadi anlamda değil, tarihi eserleri restore etmede, çevreyi korumada, kısaca ülkelerimizi güzelleştirmek, sosyalleştirmek ve daha yaşanabilir kılmak ve ülkelerimizi tanıtmak için de, altın bir sektör konumundadır.
Bizler birbirlerine sadece komşu olan ülkeler değil, ortak tarihin, kültürün ve uygarlığın mirasçılarıyız.
Bulunduğumuz konum itibariyle turizm asırlardan beri önemli bir yere sahip oldu.
Turizm, sadece kültürel anlamda değil, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin de gelişmesinde fayda sağlayan bir sektör haline geldi.
Bugün ECO ülkeleri olarak, gerek konumumuz itibariyle gerekse gelişen ilişkilerimiz kapsamında turizme gereken önemi maalesef vermiyoruz.
ECO ülkeleri olarak turizm alanındaki mevcut potansiyeli hak ettiği ölçüde değerlendiremiyoruz. Bu potansiyeli değerlendirip geliştirmek, hepimizin görevi olmalıdır.

Sayın Başkan,
Değerli Komite Üyeleri,
Ülkelerimiz arasındaki turizm gelirlerini arttırmak önceliğimiz olmalı.
Ülkelerimizi, uluslararası turizm geliri bakımından üst sıralara taşımak vazifemiz olmalı.
Türkiye turist sayısı bakımından dünyada 6, turizm geliri bakımından ise 12. sıradadır.
Ülkemizde, sadece 2014 yılında 41 milyonun üzerinde turist ağırladık ve buradan 35 milyar Doların üzerinde gelir elde ettik.
Türkiye hem kültürel hem de ticari turizmde önemli bir destinasyondur. 2014 yılında kongre sayısı bakımından 190 kongreyle ülkemiz dünyada 19. sırada yer almıştır.
Örnek olarak vermek gerekirse, 2014 yılında İran’dan ülkemize gelen turist sayısı 1,5 milyonun üzerinde, Pakistan’dan ülkemize gelen turist sayısı ise geçen yıla oranla %41 artarak 48 bini aştı.
Biz hem kamu hem de özel sektör olarak, turizmde 2023 yılında dünyada ilk 5’e girme hedefine odaklandık ve bunun için çalışıyoruz.
Ancak 2015 yılında tüm dünya genelinde açıklanacak turizm rakamlarında bir düşüşün beklendiğini de belirtmek isterim.

Bu anlamda bölgemizde turizm sektöründe tüm bilgi ve tecrübelerimizi ECO ülkelerimizle paylaşmaya her zaman hazırız.
TOBB olarak geçen toplantıda da belirttiğimiz gibi, ECO Ticaret ve Sanayi Odası Sekretaryası ve İslam Kalkınma Bankası işbirliğinde, ülkemizin turizm deneyimini paylaşmak üzere, komitenin değerli üyeleri ile bir kavram kağıdı paylaşmıştık.
Sekretaryadan ve üye ülkelerden bu konuda görüşlerini bekliyoruz.
Burada bir somur adım önerisi olarak ülkelerimizdeki turizm yatırımcılarını ve turizm acentalarını karşılıklı olarak bir araya getirebilir, aralarındaki işbirliğini arttırabiliriz.
Hem mevcut turist akımlarının yönünü ülkelerimize kaydırma, hem de ülkelerimizin karşılıklı tanıtımı açısından böyle bir yaklaşımın olumlu sonuç vereceğine inanıyoruz.
Bununlar ilgili kararı komite olarak alarak yürütme kuruluna sunmalıyız.
Biz TOBB olarak ECO ülkelerimizle turizmin gelişmesi kapsamında her türlü işbirliğine hazırız.

Sayın Başkan,
Değerli Komite Üyeleri,
Ülkelerimizde turizm sektörünü geliştirmek için daha çok çabalamalıyız.
Bölgelerimiz arasındaki ikili ticareti ve yatırım ortamını iyileştirerek, ülkelerimizdeki girişimcilerimizi turizm yatırımlarına yönlendirmeli, onlara bu anlamda yol göstermeliyiz.
Beşeri sermayemizi geliştirmeli, turizm sektöründe istihdam sağlayacak tüm kapıları gençlerimize açmalıyız.
Bu kapsamda, hem gençlerimize istihdam yolunu açmış ve KOBİ’lerimizi geliştirmiş hem de ülkemizin turizm sektörünü sürdürülebilir ölçüde kalkındırmış oluruz.
Birliğimizce önerilen turizm tecrübe paylaşımı programına tüm üye ülkelerin görüş ve katkılarını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.