6 YILDIR ZAM YAPILMAYAN BELGE FİYATLARI 20 TL’DEN 5 TL’YE İNDİRİLDİ

Monday, 04.01.2016

6 YILDIR ZAM YAPILMAYAN BELGE FİYATLARI 20 TL’DEN 5 TL’YE İNDİRİLDİ

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 yılı Odamız bütçesi 2015 yılı son olağan Meclis toplantısında Meclis üyelerimiz tarafından onaylanmıştır.

Odamız Yönetim Kurulu 2016 bütçesini hazırlarken önümüzdeki turizm sezonu öngörülerini de göz önünde bulundurarak bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Bu çalşmalar çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun kararı ve Meclisimizin onayı ile 6 yıldır zam yapılmayan, Faaliyet Belgesi ve Oda Sicil Kayıt Sureti belge ücretleri 01 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olmak üzere 20 TL’den 5 TL’ye indirilmiştir.

Ancak önemli bir hususunda siz üyelerimizin bilgilendirlmesi açısından faydalı olacağını düşünmekteyiz. Bilindiği üzere Odanın üyelerinden ilgili kanun hükümleri gereği  tahsil etmesi gereken.kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidat ücretleri 6183 sayılı amme alacağı kapsamındadır. Üyelerimizin cari yılı içinde aidatlarını aksatmadan zamanında iki taksitle ödemeleri kendi menfaatlerine olacaktır. Aidat gelirleri tahsilatları kabul edilir makul bir seviyeye geldiğinde diğer belge ve hizmetlerden alınan ücretlerde de Oda Sicil kayıt sureti ve faaliyet belgesinde olduğu gibi önemli indirimlere gidilmesinde Odamız yönetimine kabiliyet sağlayacaktır.

Sayın üyelerimiz,

Diğer yandan 5174 sayılı yasanın 24. Ve 25. Maddeleri gereğince yıllık ve munzam aidatları üyelerimizin yasal süresinde ödeme zorunluluğu vardır. Aksi takdirde yasal faiz ve maraflar ile birlikte 6183 sayılı amme alacakları usulu hakkında kannun ilgili hükümleri uyarınca ve aynı zamanda 6552 sayılı yasa gereğince icrai takibat yapma zorunluluğu hasıl olacaktır. Oda ve Borsaların Yönetim Kurullarına kanunlarla zorunlu hale gelen bu uygulamanın, 2016 yılında karşılaşmamanızı ümit ederek konunun hassasiyet ile değerlendirilerek, sizlere hayırlı bol kazançlı sağlıklı günler dileriz.

 

MTO