MTO PERSONELİ KOÇLUK GÖRÜŞMELERİ

Tuesday, 19.01.2016

Sürekli gelişim odaklı Marmaris Ticaret Odası Fark Yaratmaya Devam ediyor…

Günümüzde “koçluk” kelimesinin yaşamdaki  yerine baktığımızda, “değerli” kelimesini içerisinde barındırmaktadır. Koçluk, evinde, işinde yani yaşamında “değerli olan insanın”, bulunduğu noktadan başka bir noktaya ulaşmasını sağlayan bir araçtır.

 

Aynı zamanda kişinin güçlü ve gelişime açık yönlerini bulmasına, becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmesine, ilgi ve gereksinimlerini ve de değerlerini keşfetmesine dayanan, bir plan çerçevesinde bire bir görüşmelerle ilerleyen bir süreçtir. 

 

Becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmesinin yanında iş performansını arttırmaya katkı sağlamakta, çalışanın performansına bağlı olarak da kurum içi iletişim kuvvetlenmekte ve kurumun itibarı da artmaktadır.

 

Bu yöntemle de yönetici- çalışan ve çalışan-çalışan çatışmaları da büyük ölçüde engellenir. Stresli, mutsuz, agresif, ve aşırı rekabetçi bir çalışma ortamı yerine, kurumlarda kendini değerli hisseden çalışanların bulunduğu yapıcı ve  daha hedef ve eylem planı odaklı çalışılan toplam başarının yükseldiği bir çalışma ortamı gelir. 

 

Kişi bu yöntemle; kendilerini sorgulamaya ve iyileştirmeye başlıyorlar. Kendilerinin eksik oldukları veya güçlü oldukları konuları fark ediyorlar. Karşılıklı aydınlanmalar yaşanıyor. Farklı düşünce modelleri kazanarak yaratıcılıklarını artırıyor. Kullanılmamış olan potansiyelini bulup, bu potansiyeli kullanılmaya başladığında da işine ve yaşamına kendisi gibi yeni bir “değer” katıyor.

 

Sürekli gelişim odaklı bir ticaret odası olan Marmaris Ticaret Odası, bir öğrenme ve gelişim modeli olan koçluk hizmetini hem çalışanlarına hem de üyelerine sunarak fark yaratmaya devam etmektedir.