Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Insan Kaynakları Teknik Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi,

Wednesday, 20.07.2016

İlgi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 17.06.2016 tarih ve 89611948-746.01.02.99-00016824377 sayılı yazısı

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gümrük ve ticaret işlemlerinin daha kaliteli bir hizmet seviyesine taşınmasında yol gösterici olacak "Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Teknik Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi" düzenlemiştir. Ankete https://tr.surveymonkey.com/r/Dis Paydas Memnuniyet konu ile ilgili üyelerimize duyrulur.