Akreditasyon kılavuzu revizyonu ve stratejik planlama eğitimi gerçekleştirildi

Wednesday, 08.02.2017

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, Akredite Odaların ve Borsaların Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumluları için Akreditasyon Kılavuzu Revizyonu ve Stratejik Planlama Eğitimi'ni 30-31 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirdi.​ Odamızı temsilen Genel Sekreter Taşkın Baykara ve Akreditasyon Sorumlusu Eylem Miray Apak katıldılar.

1.-2.-3.-5.-7.-8.-10. ve 11. Dönemde yer alan 178 Akredite Oda/Borsanın davet edildiği eğitimin birinci gününde, Akreditasyon Kılavuzunda yapılan revizyon çalışmaları başlığı altında; Akreditasyon Standardının 14 temel kriterine ilişkin Puanlama Sistemi hakkında detayları anlatıldı.  Eğitimde ayrıca, Geliştirme Ziyaretleri ve Denetimler, Karar Süreçleri ve Akreditasyon Standardında yer alan Borsacılık Faaliyetleri kriterine ilişkin yapılan değişiklikler hakkında da bilgi verildi.

 

Yeni Puanlama Sistemine göre Akredite Odalar ve Borsalar, kriter katsayıları ile puan ağırlıkları, Akreditasyon Kurulunca onaylanan ve bağımsız denetçi kuruluşlarca kontrolleri gerçekleştirilen 103 alt kriterden tek tek puanlanarak akreditasyon statüsü kazanabiliyor.

 

Stratejik Planlama çalışmalarıyla sürdürülen eğitimin ikinci gününde ise; Vizyon oluşturma, Stratejik Amaç ve Hedef Belirleme, Strateji Geliştirme, Kaynak Analizi ve Yönetimi konularında sunumlar yapıldı.

Akreditasyon Standardının İş Planlaması ve Yönetimi kriteri kapsamında Akredite Odalar ve Borsalar en az 4 yıllık Stratejik Planlarını hazırlamak ve bu planlara göre performans sergilemekle yükümlü.

 

Akreditasyon Sistemi çalışmalarına, 6-7 Şubat 2017 tarihinde TOBB’da 13. Dönem Odalar ve Borsaların Akreditasyon İzleme Komitesi Üyeleri için gerçekleştirilecek olan Akreditasyon Eğitimi ile devam edilecek.