ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları

Tuesday, 12.09.2017

Birliğimize iletilen ilgide kayıtlı yazıyla, iran'ılu "Simorgh" adlı taşıyıcı füzeyi uzaya fırlatmasınm ardından ABD Hazine Bakanlığı tarafından 28 Temmuz 2017 tarihinde yapılan, halen Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde bulunan "Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)"a bağlı Iran'da yerleşik altı (6) firmaya yaptınm uygulanmasının kararlaştmldığına yönelik açıklama Vaşington Büyükelçiliğimizden Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiş olup, Bakanlığı tarafmdan Birliğimize iletilmiştir. Söz konusu altı (6) firmanın bilgileri ekte bilgilerinize

sunulmaktadır. İlgi yazıda, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmamakta olduğu, ancak ABD yaptınrrılannın sınır

aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek fırına ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptınmdan etkilenme olasılığı çerçevesinde alınan yaptırımlar hakkında bilgilendirmede bulunulmasmda yarar görüldüğü belirtilmiştir.

Konuyla ilgili Üyelerimizin bilgisine