Iran Nükleer Yaptırımlarının Kaldırılmasına Ilişkin Muafıyetlerin Süresinin Uzatılması Hakkında

Tuesday, 12.09.2017

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan ilgi yazıda, Vaşington Büyükelçimizin yazısına atfen,ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, 17 Temmuz 2017 tarihinde, ABD'nin İran'a uyguladığı nükleer yaptırımların Kapsamlı Ortak Eylem Planı kapsamında kaldınlması için gerekli muafıyetleri bir kez daha uzattığı (2015 tarihli "Iran Nuclear Agreement Review" başlıklı yasa uyarınca muafiyetlerin 90 gün arayla uzatılması gerekmektedir) kaydedilmekte, 18 Temmuz'da ise Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları tarafından İran'a yönelik yeni yaptırımların açıklandığı bildirilmektedir. Söz konusu açıklamaların metinleri ekte sunulmuştur.  Yazıda devamla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptınm kararları ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olup, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanması zorunlu olduğu hatırlatılmakla birlikte, ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptınmlanmn sınır aşan etkiye sahili olması nedeniyle, yaptırım altına almac kişi ve yaptırım karar ve uygulamaların Türkiyeaçlsındah hukuki bagl4ıctlığthulunmadiğIcak ABD kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlanmızın dolaylı olarak yaptınmlardan. etkilenme olasılığı bulunduğu bildirilmektedir.