Şirket Dolandıncılığı

Tuesday, 12.09.2017

Filipinler Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin 11.08.2017 tarihli ve ZAK-MIS-139-

2017 sayılı yazısında., Filipinler Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan (Philippine Department of Trade and Industry - DTI) alınan bilgiye atıfla, aşağıda adı geçen şirketlerin yasa dışı faaliyetlerde ve ön ödeme dolandırıcılığı girişimlerinde bulunduklarının anlaşıldığını, bu bağlamda anılan şirketlere hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerektiği bildirilmektedir.

Sirketler Listesi

Shin Premier International Merchant

Shin International Export Company

Shin Pulp Papers Supply

Fushin International Enterprise

Sheep Papel