TMFB Düzenlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Tuesday, 12.09.2017

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğünden alman 17.08.2017 tarihli bir yazıda, "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine Diskin Usul ve Esaslar Ilakkmda Yönerge"nin 03.08.2017 tarih ve 63089 sayılı Bakanlık Makamının Olur'u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bilgilerini ve UDHB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.tmkt.gov.tr) Mevzuat / Yönergeler başlığı altında yer alan söz konusu yönetmeliğin Odamız ilgili üyelerine duyurulur.