Irak'ın Yeniden imarı ve Kalkınması

Monday, 29.01.2018

Dışişleri Bakanlığı'nın 10.01.2018 tarihli ve 46473657 — 724.01.03 IQ-KW — E.3903 sayılı yazısında, kayıtlı yazıda, Kuveyt Ticaret Müşavirligimizden alınan bir yazıya istinaden, Kuveyt makamlarına Btlyilkelçiliğimize yapı lan bilgilendirmede, Kuveyt'te 13 Şubat 2018 tarihinde "Irak'ın Yeniden imarı ve Kalkınması" etkinlikleri kapsamında Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odası, Irak Cumhuriyeti Ulusal Yatırım Komisyonu, Dünya Bankası ve Kuveyt Arap Ekonomik Fonu işbirliğinde bir yatırım forumu düzenleneceği, forumda Irak'ın fızibilite çalışmaları ve lisansları hazır durumda bulunan 85 milyar dolar bilyüklüğünde 60 projeyi yatırımcı lara sunacağı belirtilmektedir. Yazıda devamla, katılım forumu ve katılım detaylarına  http://kuwaitchamber.org.kw/KICR1/  adresinden ulaşılabileceği, ayrıca aşağıda belirtilen temas noktaları kanalıyla ilave bilgi alınabileceği bildirilmektedir.

Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odası

Tel: +965 223 00044/6

 

Email: kcci@kcci.org.kw