SIAL Fuarları Hk.

Monday, 29.01.2018

Istanbul Ticaret Odası'nın 10.01.2018 tarihli ve 84329644/4704 sayı lı yazısında, dünyanın en önemli gıda ihtisas fuarları arasında yer alan ve 1960'lı yıllardan itibaren Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen SIAL Paris fuarına Türkiye milli katılımının İstanbul Ticaret Odası (ITO) tarafından gerçekleştirildiği ve anılan fuarın başarısı göz önünde bulundurularak başka ülkelerde de düzenlenmeye başlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, ITO 2018 fuar programında aşağıdaki SIAL Fuarlarının yer aldığı belirtilmektedir;

- SIAL Canada, 2-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Montreal - Kanada

- SIAL China, 16-18 Mayı s 2018 tarihleri arasında Şangay - Çin Halk Cumhuriyeti

- SIAL Paris, 21-25 Ekim 2018 tarihleri arasında Paris — Fransa

SIAL Fuarları Türkiye milli iştirak organizasyonuna ilişkin detaylı bilgiye Birliğimiz web sitesi (http://www.tobb.org.tr) Hizmetler > Uluslararası İş imkanları > Yurt Dışı Etkinlikler bölümünden ulaşı labilmektedir.