2018 ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN ÜYELERİMİZİN VERGİ MÜKELLEFİYETLERİ

Thursday, 01.03.2018

MARMARİS TİCARET ODASI

      ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

2018 Yılı Nisan ayında yapılacak olan Marmaris Ticaret Odası organ seçimlerinde; 5174 sayılı T.O.B.B. Kanununun 83. Maddesi uyarınca oda meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, meslek komiteleri ve meclise üye seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.

Üyelerimiz vergi mükellefiyetlerine ilişkin oda kayıtları 09 Mart 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında Oda Sicil Memurluğu Servisinde incelemeye açık olup, hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuruların, firmanın antetli kağıdına yazılmış dilekçe ile yapılması  gerekmektedir.

Bu düzeltme işlemi çerçevesinde Odamıza daha önce hiç vergi hesap numarası bildirmemiş üyelerimizin de öngörülen süre içinde vergi hesap numaralarını bildirmeleri, vergiden muaf olan üyelerimizin (Kooperatifler, serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar vb.) vergiden muaf olduklarına ilişkin muafiyet belgelerini, seçme ve seçilme haklarının kaybolmaması için 09 Mart 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir. Kayıtlarını düzeltmeyen üyelerin oda kayıtlarının doğruluğu kabul edilmiş sayılacaktır.

Bu ilan, 14.02.2018 günü sehven yayınlanan ilanı hükümsüz kılar.

 Önemle duyurulur.

                                                                                                                 MARMARİS TİCARET ODASI

                                                                                                              YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI