Sanayi ve Teknoloji Katı lımı Rehberi

Tuesday, 15.05.2018

Bu Sanayi ve Teknoloji Katılımı Rehberi; 17/2/2018 tarihli ve 30335 sayı lı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanması na ilişkin Yönetmelik kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen sanayi ve teknoloji katılımı faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında ilgililere bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.


PDF

Dosya Adı İndir

Sanayi ve Teknoloji Katı lımı Rehberi