TISK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Programı.

Friday, 07.09.2018

Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu (TISK) tarafından Birliğimize gönderilen 02/08/2018 tarihli ve REF:İE/1133 sayılı yazıda; Konfederasyonlarının, kurumsal sosyal sorumluluk alanında farkındalığı artınp, şirketleri teşvik etmek amacıyla ilk olarak 2014 yı lında uyguladığı "TISK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri" programının 2018 yılı için başlatıldığı bildirilmektedir. TISK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri sürecinde proje başvuruların Konfederasyonlannca 9 Kasım 2018 tarihine kadar kabul edileceği bildirilerek, başvuru formu ve detaylı bilgiye www.tisk.org.ır ve http://csrforall.eu/tr/index.php adreslerinden ulaşılabildiği belirtilmektedir. Ocak-Mart 2019 döneminde düzenlenmesi öngörülen törenle ödüllerinin sahiplerini bulacağı programı ve başvuru formu ekte yer almaktadır.


pdf

Dosya Adı İndir

TISK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Programı