FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA DUYURU

Wednesday, 10.10.2018

Muğla Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gönderilen duyuruya göre;

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrasına d ve e maddeleri eklenerek şu şekilde değişmiştir; 

MADDE 2) Etiket ve listelerde aşağıda yer alan hususların bulunması zorunludur:

a) Malın üretim yeri,

b) Malın ayırıcı özelliği,

c) Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı,

ç) Malın birim fiyatı.

d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih, 

e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret

Ayrıca, Yönetmeliğin 9. maddesinde de değişiklik yapılmıştır. Yeni düzenleme aşağıdaki gibidir;

MADDE 9 – (1) Etiketlerin, tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin; okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunludur. Etiketlerin, tarife ve fiyat listelerinin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak şekilde konulması gerekir.

Üyelerimizin yapılacak olan denetimlerde cezai işlemle karşılaşmaması için etiket, tarife ve fiyat listelerini yukarıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlemeleri gerekmektedir. 

İlgili üyelerimize duyurulur.