İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİNDEN ODAMIZ ÜYELERİNE ÖZEL İNDİRİM

Wednesday, 30.01.2019

Bu Protokolün amacı; Marmaris Ticaret Odası üyesi gerçek veya tüzel kişilerin; bu protokol kapsamında belirlenen koşullar çerçevesinde Üniversite Lisans ve Ön lisans Programları yıllık öğretim ücretlerinde indirimden faydalanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlemesidir.

 

Gerçekleştirilen protokol çerçevesinde indirimden faydalanma koşulları aşağıda ki gibidir:;

1.        Üniversiteye ücretli kontenjandan kabul edilen öğrencilerden aşağıda yer aşan şartları sağlayan öğrencilere, her bir üyelik için bir kere olmak üzere yıllık öğretim ücretlerinde % 15 indirim uygulanır.

3.        İlgili Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı olup aynı zamanda Marmaris Ticaret Odası üyesi olan,

4.        Ticaret odasına 1 yıllık üyeliği, son 1 yıldan bu yana ortaklığı, temsil ve ilzama yetkili olması şartlarının hepsini sağlayan,

5.        Gerçek kişilerin eşleri ile 1. derece kan ve kayın hısımlarına (TMK m.18 uyarınca eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları aynı tür ve dereceden kayın hısımları olurlar)

6.        Tüzel kişi üyelerin, eşleri ile 1. derece kan ve kayın hısımlarına (TMK m.18 uyarınca eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları aynı tür ve dereceden kayın hısımları olurlar)

7.        Bu indirimden yararlanmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları Üniversiteye teslim etmeleri gereklidir.

 

Gerekli olan evraklar;

- Gerçek kişi olanların ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları oda kayıt belgesi.

- Tüzel kişi olanların ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları son 1 yıldan bu yana ortak olduklarını gösteren belge, oda kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduklarını belirten belge.

- İndirim hakkından yararlanacak öğrenci ve ebeveynlerinin onaylı vukuatlı nüfus örnekleri

Bu indirim, Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 1. yıl, ön lisans programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlannda 5 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.