ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ HAKKINDA

Tuesday, 05.02.2019

Değerli üyemiz,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi ve 06.12.2018 tarihinde yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca PTT A.Ş. tarafından ticaret şirketleri için oluşturulan elektronik tebligat adreslerinin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden “Firma Sorgu” alanından sorgulama yapılmak suretiyle öğrenilmektedir. Şirketlerin münferit veya müşterek yetkililerince PTT adreslerinden ulaşılacak kullanım kılavuzundaki adımların takip edilerek Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ne (UETS) ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi gerekmekte, işlemler ile ilgili tereddüt edilen durumlarda aşağıda verilen PTT A.Ş’ye ait telefon numaralarından bilgi alınabilmektedir. 

 

  • (312) 509 51 46
  • (312) 509 51 52
  • (312) 509 51 56
  • (312) 509 51 59
  • (312) 509 51 61 - 62 - 63 - 64 - 65