İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ YETKİ BELGESİ

Monday, 29.07.2019

Değerli Üyemiz,

İkinci El Motorlu Taşıtların Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu kapsamda, Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrası ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetlerine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir. 

Bu nedenle, uygulamada herhangi bir aksamanın yaşanmaması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla,ilçemizde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar 13 Ağustos 2019 tarihinde kadar yetki belgesi almak üzere https://ietts.gtb.gov.tr/ adresi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 


İlgili üyelerimize duyurulur.