15. OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

Thursday, 01.08.2019

Marmaris Ticaret Odası 15. Olağan Meclis Toplantısı, Odamız Meclis üyelerinin de katılımıyla hizmet binamızda gerçekleştirildi. Toplantıya konuşmacı olarak emekli T.C. Tokyo ve Roma Büyükelçisi Sn. Dr.Umut Arık katıldı. Emekli Büyükelçi toplantıda meclis üyelerimize 'Ekonomide Yarın Ne Olacak?' başlıklı bir konuşma yaptı. 

Meclis Başkanı Nurgül Candan'ın başkanlığında gerçekleştirilen MTO Meclis Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan, Odamızın çalışmalarından bahsetti. Temmuz ayında gerçekleştirilen projelerin detaylarını içerien bir konuşma yapan Başkan Ayhan, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan MTO projelerini de meclis üyelerimize aktardı. 

Toplantıya konuşmacı olarak katılan emekli Büyükelçi Dr. Umut Arık, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu değerlendirdi. Ulusal düzeyde yapılabilecek önlemleri sektörel bazda ele alan Arık, ülkemizin özellikle bazı meslek kollarında yapacağı yeni açılımlar ve yatırımlar neticesinde, hem dışa bağımlılığın azaltılabileceğini hem de mesleki büyümenin Türk iş dünyasına ve esnafına da getirisi olacağını belirtti. Gelişmek için öncelikle eğitim, yabancı dil ve çağdaş bir neslin öncelik olduğunu vurgulayan Arık, sosyal ve toplumsal saygının ülkelerin iletişiminde de oldukça etkili olduğunu vurguladı. Türkye'nin jeopolitik konumu sebebiyle, gerek doğası gerekse enerji kaynakları bakımından önemli potansiyele sahip olduğunu ifade eden Arık, gelecek nesiller için de böyle bir çalışmanın gerekliliğini ekledi. 

Türkiye'nin ekonomik açıdan refah seviyesine ulaşabilmesi için özellikle inşaat, iletişim teknolojileri, demir çelik, telekomünikasyon, altyapı gibi sektörlere ağırlık verilmesi, mikro ve nano teknolojiye uygun üretim altyapısı oluşturulması, gerektiğini ifade etti. Siyasal konjonktürde yaşanan değişim ve gelişimlerin toplumsal yaşama uyum sağlamasının ülkelerin gelişmesine olan katkısının altını çizen Dr. Arık,  Türkiye'de de bu profilde bir topluma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Birbirine uyum sağlayan toplumların gelişmişlik düzeylerinin oldukça ileri seviyede olduğunu ifade etti. 

Marmaris'in öncelikli endüstrisinin turizm olduğunu söyleyen Dr. Arık, Ortadoğu'da yaşanan siyasal gelişmeler neticesinde Türkiye'nin özellikle turizm sektöründe düşüş yaşadığını belirtti. Önümüzdeki süreçte buna çözüm olabilecek alternatiflerin geliştirilmesinin Türkiye turizm sektörünün ivme kazanmasına faydalı olacağını ifade etti. Çözüm önerisi olarak; Marmaris'te üniversite açılması, çeşitli hastanelerin varolmasının tercih edilebilirlik nedeniyle oldukça önemli olduğunu vurguladı. Odamızın iştiraki olan ve 2012  yılında hayata geçirdiği Marmaris Bal Evi gibi farklı sektörlerde oluşturulabilecek benzer yapıların da turizme katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.