MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYAN DÖNEMİ HK. DUYURU

Tuesday, 31.12.2019

Muğla Büyükşehir Belediye’sinden gelen yazıda, İlan ve reklam vergisi hususunda 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu mükelleflere önemli sorumluluklar tevdi etmektedir. Nitekim 2464 sayılı Kanun’un 13. maddesinde “İlan ve reklam vergisinin mükellefi, yurtdışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Yine aynı Kanun’un 16. maddesinde “Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır. Vergiye tabi unsurlara ilişkin bilgilerin zamanında beyan edilmesi ve verginin ödenmesi mükellefçe yerine getirilmesi gereken kanunlarla belirlenmiş bir zorunluluktur. Bu nedenle mükelleflere önemli görevler düşmektedir. İlan ve reklam vergisinin beyan edilmesi konusunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları için Muğla İl genelinde bünyenizde bulunan üyelerinizin bilgilendirilme gereği hasıl olmuştur.

Bu sorumluluklar çerçevesinde üyelerimizin, reklam unsurlarına ilişkin bilgi ve belgelerini 2020 yılı Ocak ayı bitimine kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü’ne bildirmeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yer alan ebeyan linkinden beyan oluşturmaları ya da ekte gönderilen çizelgedeki merkezlerde beyanname verilmesi gerekmektedir.

 

Beyanname verilmemesi, verginin ödenmemesi durumunda cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalınmaması için üyelerimizin bilgisine duyurulur..

 


pdf

Dosya Adı İndir

Muğla Bütükşehir Belediyesi'nden gelen yazı
xls

Dosya Adı İndir

Beyanname Verme Merkezleri
pdf

Dosya Adı İndir

EGE KARİYER GÜBLERİ HAKKINDA GELEN YAZI