ULAŞTIRMA ELEKTRONİK TAKİP VE DENETİM SİSTEMİ (U-ETDS) VE SAYISAL TAKOGRAF VERİ AKTARIMI TOPLANTISI

Wednesday, 08.01.2020

Değerli Üyemiz,

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 40, 43 ve 44’üncü maddelerinin ilgili fıkralarında adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, anılan yönetmelikle öngörülen ve Bakanlıkça oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), faaliyetlerine ilişkin elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri zorunlu bulunmakta olup, ayrıca yetki belgesi sahipleri, Sayısal Takograf kullanması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için Sayısal Takograf ünitelerindeki verileri kart verme otoritesine göndermek zorunda olduklarından  söz konusu yükümlülükler, Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesi gereği 30.06.2020 tarihi itibariyle başlayacaktır.

Bu konuyla ilgili olarak; Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin katılacağı Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ve Sayısal Takograf Veri Aktarımı ile ilgili 11 Ocak 2020 Cumartesi günü Saat 10.00'da MUTSO Konferans Salonu'nda Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir. 

İlgili üyelerimize duyurulur.