Eğitim Veren, İstihdamı Organize Eden Ve İşveren İşbirliği: İMEP

Tuesday, 26.08.2014

Türkiye'de istihdam ve eğitim arasında etkin bir ilişkinin kurulamamasının, işgücü piyasasında talep edilen ve arz edilen beceriler arasında yol açtığı uyumsuzlukları gidermek amacıyla İstihdam İçin Meslekî Eğitim Projesi oluşturulmuştur.

Proje, mevcut sorunun; eğitim verenler ile istihdam eden sektör temsilcilerinin işbirliği ve talebe göre hazırlanacak eğitim programlarının uygulaması ile çözülebileceği fikri üzerine oturtulmuştur. Bu çalışma ile eğitim verenler, istihdam edenler ve istihdamı organize eden İŞKUR biraraya getirilerek istihdama uygun eleman yetişmiş olacak, işveren de istediği nitelikte elemana sahip olacaktır.

İstihdam için mesleki eğitim projesi (İMEP) ile ülkemizdeki mevcut sosyal diyalog mekanizmasının ulusal, sektörel ve ikili düzeylerde güçlendirerek hayat boyu öğrenmeye katılım düzeyini yükseltmenin yanı sıra sektörle işbirliği içerisinde;

  • Yükseköğretim mezunlarının,
  • Mesleki ve teknik öğretim okulu mezunlarının, (iş yerlerinde, okul/kurumlarda işe uyum eğitimi)
  • Genel lise mezunlarının,
  • İlköğretim okulu mezunlarının,
  • İlkokul mezunlarının,
  • Çeşitli nedenlerle işinden ayrılmış olanlar ile mesleğini geliştirmek veya değiştirmek isteyen işsizlerin,

Sektörün talepleri doğrultusunda mesleki eğitimle yetiştirilmesi ve istihdamlarını gerçekleştirerek işsizliğin azaltılması sağlanacaktır.

İMEP Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün işbirliğinde oluşturulan bir projedir. Proje hakkında bilgi almak isteyenler Odamız ilgili personeli veya 2142561 nolu telefondan Muğla İŞKUR İl Müdürlüğü ile bağlantıya geçebilirler.