MUĞLA TEKNOPARK kuruluşuna yönelik 1. Danışma Toplantısı Gerçekleştirildi

Thursday, 04.02.2016

Odamızın da kurucu üyesi olduğu, "MUĞLA TEKNOPARK" kuruluşuna yönelik 1. Danışma Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet BAYSAL ve Genel Sekreterimiz Taşkın BAYKARA katıldı.
Teknopark nedir ve ne gibi fayda sağlar?
Tüm dünyada ekonomik sosyal ve politik alanda gelişme sağlanabilmesi teknolojik gelişmelerle mümkündür. Teknolojik gelişmenin temelinde ise bilim ve teknoloji alanında yapılan buluşların ve sağlanan gelişmelerin uygulanabilir olması yatmaktadır. Küreselleşen dünyada işletmelerin rekabet gücünü artırması için bilgi birikimi ve maddi imkanlar bir araya getirilmeli undan dolayı bilimsel bilginin üretildiği yerler olan üniversitelerde sadece temel araştırmalar yapmak yerine uygulamalı araştırma geliştirme çalışmaları da yapılmalıdır. Üniversitelerde yapılan bu bilimsel çalışmaların sonuçları sanayiye ve ticarete aktarılarak bilimsel bilginin kullanıldığı teknoloji tabanlı bir üretim ve hizmet geçekleşmektedir. Bu üretimlerin gerçekleştirildiği, yeni girişimlerin oluşmasının sağlandığı ve üniversite özel sektöri işbirliğinin yaşandığı yerler olarak karşımıza TEKNOPARK kavramı çıkmaktadır.
MUĞLA TEKNOPARK ilimiz ekonomisine katkı sağlayacağı Araştırma ve geliştirme konuları;
1- Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
2- Turizm ve Sağlık
3- Gıda Tarım ve Hayvancılık ürünleri
4- Yazılım
Ayrıca MUĞLA TEKNOPARK ile 3.1 milyar dolar olan turizm gelirinin, alternatif turizm ve sağlık turizmi alanında gerçekleştirilecek olan Medikal Turizm, Termal Turizm, Yaşlı ve Engelli Turizmi araştırmaları ile Turizm gelirinin 6-7 milyar dolara çıkması hedeflenmektedir .