BİLGİ EDİNME HAKKI

24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı T.C. Resmi Gazetesi’nde yayınlanan 4982 kanun numaralı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulanmasına yönelik 2004/7189 numaralı "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" ise 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı T.C. Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

Mevzuatlarda belirtilen kapsam ve koşullar dahilinde Odamız ile ilgili konularda bilgi edinmek için Bilgi Edinme Birimi’ne yazılı olarak veya elektronik ortamda müracaat edebilirsiniz.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Uygulama Yönetmeliği

 

Aşağıdaki formları doldurup faks veya posta yoluyla gönderebilir veya bizzat başvuru yapabilirsiniz.

 


word

Dosya Adı İndir

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU (TÜZEL KİŞİLE
word

Dosya Adı İndir

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU (GERÇEK KİŞİLER