MARMARİS TİCARET ODASI 2014 YILI KALİTE HEDEFLERİ

 • ·        ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Uygulamaları ve TOBB Akreditasyonu için gerekli uygulamaları geliştirmek amacıyla 2014 yılı sonuna kadar personel eğitimlerine devam etmek,
 • ·        Üyelerimiz ve Marmaris iş dünyasına yönelik proje, arge, kalite, inovasyon, ihracat bilgisi ve iş geliştirme konularında verdiğimiz eğitimleri 2014 yılı sonuna kadar %20 oranında arttırak sürdürmek,
 • ·        Marmaris Ticaret Odası olarak 2014’te Ulusal ve Uluslararası aktivitelere katılmak, üyelerimizin de bu organizasyonlara katılım oranlarını  %20 oranında arttırmak,
 • ·        TOBB Akreditasyon sürecini 2014 yılı sonu ile tamamlayarak akredite olmuş bir oda olmak,
 • ·        100%  Üye Memnuniyeti hedefini esas alarak çalışan Marmaris Ticaret Odasında üye şikâyetlerini 2014 yılında %20 oranında azaltmak,
 • ·        Amos Antik kentinin tanıtım çalışmalarına devam ederek 2014 yılı içerisinde turların güzergâh listesine dâhil edilmesini sağlamak,
 • ·        Marmaris Bal Evi ve Hizmet Binası projesi kapsamında 2014 yılı içerisinde en az 10 adet eğitim, seminer, v.b. aktivite düzenlemek,
 • ·        “Beşi Bir Yerde” projesi için yapılan tanınabilirliği arttırma çalışmalarına devam ettirerek Selimiye Köyü açıklarında bulunan Kameriye adasında bulunan tarihi kilisenin restorasyonunun tamamlanmasını sağlayarak bölgemizin turizm potansiyelini arttırmak,
 • ·        2014 yılında Marmaris Ticaret Odası olarak Girişimcilik, İş Sağlığı Güvenliği, Ticari istihbarat ve ihracat, Pazarlama Stratejileri, Pazarlama Araştırması, Pazar Bölümlendirme ve Yenilikçilik (inovasyon) konularında üyelerimiz ve girişimcilerimizin ticari gelişimine yönelik eğitimler planlamak ve belirtilen konularda en az 1’er adet eğitim gerçekleştirmek,
 • ·        Marmaris Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren “KOSGEB Temsilciliği” biriminden daha fazla üyemizin danışmanlık desteği almasını sağlamak; üyelerimizin KOSGEB ile ilgili doğru ve resmi bilgiye ulaşabilmelerine ve daha fazla başvuru gerçekleştirebilmelerine olanak sağlamak; 2014 yılında Marmaris Ticaret Odası üyelerinin toplam KOSGEB Desteklerinden yararlanma oranını %20 arttırmalarına katkı sağlamak,
 • ·        Marmaris Ticaret Odası bünyesinde hizmet noktası açarak, Yunanistan’a gitmek için vize gereksinimi duyan üyelerimizin hızlı ve kolay bir şekilde vize gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak,

 

MARMARİS TİCARET ODASI KALİTE POLİTİKASI    

 1994 yılında kurulmuş olan Odamız, TOBB ve mevzuatlarına bağlı olarak çalışır ve yüzde yüz üye memnuniyetini hedefler. Marmaris’in ekonomik ve sosyal hayatının gelişmesine yönelik özellikle turizm ve tarım sektörlerine katkıda bulunmayı, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmayı kalite politikası olarak benimser. Çalışanların bilgi ve deneyimlerini paylaşabileceği, takım çalışmalarına uygun bir ortam oluşturulmuş olup Üst Yönetim, toplam kalite kurallarına önem vermeleri için çalışanları sürekli eğitir. Üyelerine hizmet sunumunda standart bir performans seviyesi elde edilmesine çalışılarak eğitim, danışmanlık ve proje hizmetleri üretir. Üyelerin Oda hizmetleri kapsamındaki taleplerini gerçekleştirmeyi ve hizmetlerini belirlenen periyotlarda gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi sağlar.