ihracat yapan firmalarla ilgili olarak başlatılan üretici kayıt sistemi

Wednesday, 16.03.2016

Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu tarafından Tüekiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilen 26.02.2016 tarihli ve 22-99 sayılı yazıda, Mısır'a ihracat yapan firmalarla ilgili olarak başlatılan üretici kayıt sistemine yapılacak başvurular konusunda Türk şirketlerinin ilettiği sorulara açıklık getirilmesi için bir not hazırlandığı bildirilmiş ve bu notun uygulamanın başlatılacağı 16.03.2016 tarihinden önce duyurulması talep edilmiştir.

ihracatçı firmaların elçilik ve başkonsolosluktan gerekli dokümanlar tasdik ettirmelerinden önce General Organization for Export and Import Control'ün(GOEIC) www.goeic.Qov.eg sitesinden elektronik onaylanm almalannın gerektiği önemle vurgulanmıştır. Birliğimizce yapılan incelemede yazı ekindeki bilgi notunda aşağıdaki hususlann dikkate alınmasının gerektiği değerlendirilmektedir:

1. Başvuru ile ilgili tüm prosedürlere General Organization for Export and Import

Control'ün(GOEIC) internet sitesi www.goeic.gov.eg'den ulaşılabilmektedir.

2. Başvuru ile ilgili gerekli dokümanlar Arapçaya tercüme edilmek zorundadır.

3. Çeviri hizmetini yapacak olan akredite tercüme ofısleri Türk yetkili makamları tarafından belirlenecektir.(Noter, Odalar)

4. İhracatçı firmalar, ilgili tüm belgeleri GOEIC'in resmi web sitesi olan www.goeic.gov.eg'e kontrol ve onaylanmasını teminen yülclemeleri gerekmektedir.

5. Elektronik ortamda başvuruyu yapan firma, belgelerinin onaylanması halinde GOEIC tarafından bilgilendirilecektir. Firma bu bilgilendirilmeyi takiben belgelerin orijinallerini Mısır Büyükelçiliğine veya Baş Konsolosluğuna tasdik ettirmek amacıyla sunmak zorundadır.

6. Firma, Mısır Büyükelçiliği veya Baş Konsolosluğu tarafından tasdik edilen dokümanlarım Mısır'daki GOEIC'e bağlı herhangi bir başvuru ofisine ibraz etmek ve başvuru formunu doldurmakla yükümlüdür.

7. Tüm bu işlemlerden sonra başvuru işlemi en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.