Bilim, Sanayi ve Teknoloji II Müdürlüğü

Wednesday, 16.03.2016

Bilim, Sanayi ve Teknoloji II Müdürlüğü’nden alınan yazıda;  Sanayi Sicil Belgesi alan işletmeler 6948 sayı lı Sanayi Sicil Kanununun 5. Maddesi gereği 2015 yılı faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık Işletme Cetvellerini Nisan ayı sonuna kadar İl Müdürlüğümüze ya da Bakanlığımız web sayfası (www.sanayi.gov.tr)  E-Hizmetler bölümünde bulunan "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" menüsüne* kullanarak vermek zorundadırlar.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 9. Maddesine göre üyelerinizin 2016 yılı için 881.00

TL idari Para Cezasına maruz kalmamalan için yazı üyelerinize duyurulması

 

hususunda;