ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Friday, 18.08.2017

MARMARİS TİCARET ODASI

ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

2017 yılı Ekim-Kasım aylarında yapılacak olan Marmaris Ticaret Odası organ seçimlerinde; 5174 sayılı T.O.B.B. Kanununun 83. Maddesi uyarınca oda meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, meslek komiteleri ve meclise üye seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.

Üyelerimiz vergi mükellefiyetlerine ilişkin oda kayıtları 20 Eylül 2017 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar, hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında Oda Sicil Memurluğu Servisinde incelemeye açık olup, hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuruların, firmanın antetli kağıdına yazılmış dilekçe ile yapılması  gerekmektedir.

Bu düzeltme işlemi çerçevesinde Odamıza daha önce hiç vergi hesap numarası bildirmemiş üyelerimizin de öngörülen süre içinde vergi hesap numaralarını bildirmeleri, vergiden muaf olan üyelerimizin (Kooperatifler, serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar vb.) vergiden muaf olduklarına ilişkin muafiyet belgelerini, seçme ve seçilme haklarının kaybolmaması için 20 Eylül 2017 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir. Kayıtlarını düzeltmeyen üyelerin oda kayıtlarının doğruluğu kabul edilmiş sayılacaktır.

Önemle duyurulur.

MARMARİS TİCARET ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI