II. ULUSLARARASI KATILIMLI MARMARİS APİTERAPİ VE ARI ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU & MARMARİS ÇAM BALI ŞENLİĞİ

Tuesday, 10.10.2017

         “II. Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu ve Çam Balı Şenliği” 13-14-15 Ekim 2017 tarihlerinde Marmaris’te düzenlenecektir.

           1.Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu’nda ulaştığımız büyük başarı ve motivasyon neticesinde Marmaris Bal Evi’nde Marmaris Çam Balı Şenliğinin13-14 Ekim 2017 Cuma ve Cumartesi), II. Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu’nun isev14-15 Ekim2017’de(Cumartesi ve Pazar) Marmaris Grand Azur Otel’de düzenleneceğini duyurmaktan onur duyarız.

            Arıcılık gerek insan yaşamı üzerine olumlu etkileri ve gerekse ekonomik önemi nedeniyle ilgi çeken bir uğraşı dalı olmuştur. Günümüzde doğal sağlık ürünlerine yönelim hızla artmaktadır. Apiterapi, balarısı ve balarısı ürünlerinin sağlık amaçlı kullanımıdır şeklinde özetleyebiliriz.

            Türkiye 7 milyonun üzerinde koloni varlığı ve 120.000 ton/yıl üzerindeki bal üretimi ile dünya sıralamasında ikinci ülkedurumundadır. Dünya çam balı üretiminin yaklaşık %92’si Ege bölgesinde üretilirken, Türkiye’de illere göre arıcılık potansiyeline baktığımızda Muğla ili bal üretiminde birinci sırayı almaktadır. Bununla birlikte, oldukça elverişli koşullara karşın bal dışındaki diğer Apiterapi ürünlerinin üretimi sadece sınırlı sayıda üretici tarafından yapılmaktadır.

            “I. Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu” sürecinde arıcılık sektörü ile Apiterapi’nin tüm paydaşlarının buluşması, başta tıp hekimleri olmak üzere sağlık sektörü çalışanları ile değerli arıcılarımızın teorik bilgi edinmelerinin yanı sıra ilgili konularda deneyimlerini arttırmaları sağlanmıştır.

“I. Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu” esnasında özellikle çam balının tanıtımının arttırılması yanında, ülkemizde ve uluslararası arenada Apiterapi ile ilgili konu ve sorunların Çin, Macaristan ve Romanya’dan gelen yabancı uzmanlar ve Türkiye tıp camiasından hekimler tarafından irdelenmiş ve Apiterapi’nin tam anlamıyla uygulayıcısı olan “tıp hekimleri” ile üreticisi konumundaki “arıcı” dostlarımızın buluşması Sempozyum katılımcılarını memnun etmiştir. Bu sonuç ikincisinin düzenlenmesi hususunda bizleri cesaretlendirmiştir.

                “II. Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu’ndakonuyla ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Sempozyumda iki tema üzerinde durulması planlanmaktadır:

a)    Üretim teknolojisinin geliştirilmesi (Apiquality): 

Dünya da pazarlama sorunu yaşanmayacak yüksek kalite çam ve çiçek balı, arı sütü, polen, arı ekmeği, Propolis vs. gibi ürünlerin üretim teknik ve yöntemlerinin üreticiler ile paylaşılması ve geliştirilmesi.

           b) Apiterapi uygulamalarında uzmanlığın geliştirilmesi:

Arı ürünlerinin klasik tıbbi tedavilerin yanında Sağlık Bakanlığından sertifika alan doktorlar tarafından uygulanması ile yerli ve yabancı hastaların şifa bulma oranlarının artması; Apiterapi’nin sağlık turizmi açısından Çin, Hindistan gibi tamamlayıcı tıp yöntemleri sayesinde sağlık turisti çeken ülkeler ile rekabetimizde bize sunacağı avantajlardan yararlanma.

            Bu konular çerçevesinde arıcılar arzu ettikleri ölçüdebilgi donanımlarını artırmak için konusunda uzman kişilerle her türlü sorunlarını tartışma fırsatı bulacaklardır.

 

            Önceki yıldan farklı olarak bu yıl “stand kiralama” imkanı sağlanacak olup, ayrıntılı bilgi ve kayıt için www.marmarisapiterapi.com adresine başvurulabilir.