Marmaris Yalı Lions Kulübü ev sahipliğinde toplantı gerçekleşti.

Monday, 23.10.2017

Marmaris Ticaret Odasının Beşi Bir Yerde projelerinden biri olan; Kameriya Adası İnanç ve Evlilik Turizmi hakkında;  Marmaris Yalı Lions Kulübü ev sahipliğinde toplantı gerçekleşti.

Toplantıya; MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal, Yön Kur. Üyeleri Zekiye Koçer İpçi ve Ömer Erdem katıldılar.

Marmaris Yalı Lions Kulübü Başkanı Gözde Özyer, kulüp saymanı ve GLT Koordinatörü Nurten Yıldırım, 14. Bölge Başkanı Sacide Yıldırım,118 R Genel Yönetmeni Hayri Tuna Yükselen, LCIF Koordinatörü Nazmi Uz, 117 B Uluslararası İlişkiler Komite Başkanı Aycan Özar’ın yer aldılar.

 

Marmaris Yalı Lions Klubu ve İzmir bölge ; Kameriya Adası İnanç ve Evlilik Turizmi hakkında Marmaris Ticaret Odası ile işbirliği yapmak istediklerini ve destek olacaklarını belirttiler.