enezuela İhracatçılar Odası (CAVEX) hakkında alınan bilgi

Tuesday, 28.11.2017

Ekonomi Bakanlığı'nın Ekonomi Bakanlığı'nın 21.11.2017 tarihli ve 57637780-724.01.01 - E.125856 sayılı yazısında, Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota'ya atfen, Venezuela vatandaşı Miguel Silva ile Türk vatandaşı Leyla Koç tarafından temsil edilen Venezuela İhracatçılar Odası'nın (CAVEX) ülkemizde çeşitli girişimlerde bulunduğu bilgisinin Büyükelçilikçe öğrenildiği, ancak anılan Oda'nın Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti'nin hiçbir resmi kurum ve kuruluşunu temsil etmediği bildirilmektedir.