SANAYİ SİCİL BELGESİ YILLIK İŞLETME CETVELİ HK.

Tuesday, 17.04.2018

Sayın Üyemiz  

İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 04.04.2018 tarih, 982 sayılı yazılarında; Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan işletmeler, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. Maddesi gereği bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvellerini her yılın ilk dört ayı içerisinde; (1 Ocak - 30 Nisan) tarihleri arasında bildirimde bulunmaları gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca, 25 Ekim 2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11)’nin 11. Maddesinin 1. Fıkrasında; Yıllık İşletme Cetveli, e-devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda verileceği bildirilmektedir.

Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi firmalar, 2017 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini, 30 Nisan 2018 tarihine kadar; https://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile Yıllık İşletme Cetveli (2017 yılı) bölümüne girmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Süresi içerisinde sisteme girmeyenler hakkında 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 9. Maddesi gereği 2018 yılı içerisinde 1046,00 (Binkırkaltı) TL İdari Para Cezası uygulanacağı belirtilmektedir.