17.Geleneksel Tüketici Ödülleri İlanı

Tuesday, 26.08.2014

Değerli Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 27.12.2013 tarihli ve 511/26453 sayılı yazıda

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku ve tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yedi dalda "Geleneksel Tüketici Ödülleri" verilecektir.

İlan Sayfa 1

 

 

 

İlan Sayfa 2