KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Thursday, 26.12.2019

Odamız üyelerine özel 26 Aralık 2019 tarihinde Hizmet binamızda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme semineri yapıldı. Av. Can Kasaboğlu tarafından verilen seminere Oda üyelerimiz yoğun ilgi gösterdi. 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan ve kayıt yaptırılması zorunlu kılınan kanuna ilişkin maddeler ve gerekliliği hakkında bilgilendirme yapılan seminer üyelerimiz tarafından ilgiyle takip edildi. 

KVK Kanunu gerekçesine göre; Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Yani verilerin; kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar. İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir.

Kanuna ilişkin detaylı bilgi için; TIKLAYINIZ.