KREDİ GARANTİ FONU ARTIRILDI VE YIL SONUNA KADAR BORCU YOKTUR BELGESİ ARANMAYACAK

Monday, 30.03.2020

Değerli Üyemiz, 

Resmi Gazete'de bugüm yayınlanan değişikliğe göre; 

Oda ve Borsalarımızın kurucu ortağı olduğu Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile hazine destekli kredilerde kefalet kapasitesi Cumhurbaşkanı kararıyla 250 Milyar TL artırılarak 500 Milyar TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurularda "Vergi ve Sigorta Borcu Yoktur" belgesi aranmayacaktır.