DIGITAL PAZARLAMA DESTEĞİ HAKKINDA

Monday, 22.06.2020
Değerli Üyemiz,
 
TOBB tarafından Odamız'a iletilen yazıda; 27/05/2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2573 sayılı "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar" ile E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Sanal Ticaret Heyeti Desteği, Sanal Fuarlara Katılım Desteği ve Sanal Fuar Organizasyonu Desteği'nin yürürlüğe konulduğu ifade edilmiştir.
 
Firmaların pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtilen, 2573 Sayılı "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar" ve karara ilişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayınlanmıştır.
 
Karara ve genelgeye aşağıda linkten ulaşılabilir; 
 
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/pazara-giriste-dijital-faaliyetlerin-desteklenmesi
 
Üyelerimizin bilgilerine sunarız.