BELEDİYE BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİ İÇİN TESİS İÇİ SALGIN TEDBİR PLANI TASLAĞI, AFİŞLER VE FORMLAR

Friday, 26.06.2020

Değerli Üyemiz, 

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler adlı genelgeye göre, "Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri" için uygulanacak tedbirler ve asılacak afişler Odamız tarafından taslak olarak hazırlanmıştır. Söz konusu planın, Bakanlık tarafından, Konaklama Tesisleri Genelgesi'nde yapılacak olası değişikliklere göre işletme tarafından güncellenmesi gerekmektedir. 

İlgili üyelerimizin yapılacak denetimler sırasında cezai müeyyideye maruz kalmaması için, "Tesis İçi Salgın Tedbir Planı Taslağı" dosyasının dikkatle okunarak, içeriğinde yer alan eklerdeki formların doldurulması ve muhafaza edilmesi, afişlerin planda belirtildiği şekilde tesis bölümlerine uygun olarak yeterli miktarda çoğaltılması ve asılması gerekmektedir. 

İş bu plan, afiş ve formlar, taslak olarak hazırlanmış olup, her tesisin kendi ihtiyacına göre uyarlayarak düzenlemesi önem arz etmektedir. 

Söz konusu afişler ve formlar Odamızdan dağıtılmayacaktır. Dosyaları ekten indirebilirsiniz. 

İlgili üyelerimize önemle duyurulur. 


PDF

Dosya Adı İndir

TESİS İÇİ SALGIN TEDBİR PLANI TASLAĞI
PDF

Dosya Adı İndir

A3 BASILACAK AFİŞLER
PDF

Dosya Adı İndir

A4 BASILACAK AFİŞLER
PDF

Dosya Adı İndir

EKLER VE FORMLAR
PDF

Dosya Adı İndir

BELEDİYE BELGELİ TESİSLER DENETİM FORMU
PDF

Dosya Adı İndir

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ