FİYAT ETİKETİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Wednesday, 14.10.2020

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin her biri için, tüketici tarafından rahatlıkla okunacak, anlaşılacak ve aşağıda belirtilen tüm hususlarda doğru bilgi içerecek şekilde fiyat etiketi bulundurulması zorunludur.  Bir fiyat etiketinde bulunması gereken hususlar, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde sayılmıştır. Buna göre;

 1- Malın üretim yeri (İthal edilmiş mallara ait etiketlerde; malın üretildiği ülke isminin Türkçe yazılması zorunludur.)

 2- Malın ayırıcı özelliği

 3- Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı (Açık halde satılan mallara ilişkin etiketlerde satış fiyatı yerine sadece birim fiyatının yer alması yeterlidir.)

 4- Malın birim fiyatı

 5- Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih

 6- Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret.

 Ayrıca, bakliyat baharat, kuruyemiş, kasap ve manav  ürünleri ile kilo ile satılan unlu mamul, balık, şarküteri gibi açıkta satılan ürünlerin, satıcı tarafından hazır bulunan ambalaj, kutu, paket, kap vb. muhafaza ürünleri içerisine koyularak tüketiciye satılmadan önce, fiyat etiketinin yanıltıcı ya da aldatıcı herhangi bir bilgi içermemesi amacıyla, bu tür ambalaj, kutu, paket, kap vb. muhafaza ürünlerinin darası alınarak satılacak ürünün ölçülmesi suretiyle net miktar üzerinden satış fiyatının belirlenmesi ve bu sayede satış fiyatının birim fiyat ile uyumlu olması ve etiketin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içermeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir. 

 Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine

 ilişkin işleri yürütmekle görevli olduğundan, yapılacak denetimlerde uygulanacak idari para cezası ile karşılaşılmaması için, tüm üyelerimizin, bu konuda  hassasiyet göstermesi gerekmektedir.

 İLGİLİ MEVZUAT İÇİN TIKLAYINIZ