DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI WERBİNARI

Monday, 16.11.2020

17 Kasım 2020 Salı günü saat 14.00’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türk Reasürans A.Ş. Genel Müdürü Sayın Selva Eren’in katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde “Güncellenen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.

Tüm üyelere katılım ücretsizdir.

Seminere katılım adresi: https://tobb-org.zoom.us/j/99925821473

(Şifre: 566510)

 

Seminer ayrıca sosyal medya (Youtube, Twitter, facebook) hesaplarımızdan da yayınlanacaktır.

KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi nedir?

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası;

- KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına alan,

- KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmını Devlet Destekli

Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılayan

bir sigorta sistemidir. Bu sistem ile herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlarından doğan borcun

ödenmeme riski teminat altına alınmaktadır.

 

KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nden kimler faydalanabilir?

Yurtiçi satışlardan yıllık toplam cirosu 125 milyon TL’ye kadar olan tüm sektörlerdeki işletmeler kapsam

dâhilindedir.

 

Alacak sigortasının faydaları nelerdir?

- KOBİ’yi ticari borçların ödenmeme riskine karşı korur.

- Ticari faaliyetlerinizde riskleri en güvenilir şekilde yönetmenizi sağlar.

- Vadeli satış sonrasında belirlenen tarihte ödenmeyen alacakların KOBİ’yi sıkıntıya sokmasını ve nakit

akışlarını bozmasını önler.

- Firmaların ileriye dönük mali planlarında aksamaları ortadan kaldırır.

İletişim: kobi@tobb.org.tr, 0312 218 24 31