KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP)

Tuesday, 22.12.2020

Değerli Üyemiz, 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara %50 Hibe Desteği verilecektir. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Uygulama Rehberin a ımında itibaren 90 Doksan) gün başvuru süresi tanınacak ve belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapı acaktır. Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Müdürlüğüne elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Detaylar ekli dosyada yer almaktadır. 

İlgili üyelerimize duyurulur. 


PDF

Dosya Adı İndir

KKYDP RAPORU