6552 Sayılı Kanun "Bazı Borçların ve Alacakların Yapılandırılması"

Thursday, 04.12.2014

Değerli Üyelerimiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen 01.12.2014 tarih ve 22716 sayılı yazıda; 10/09/2014 tarih ve 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" 11.09.2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe  girmiştir. 

30/11/2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu kararıile 6552 sayılı Kanun ile düzenlenen bazı alacalclarm yeniden yapılandırması süresi uzatılmıştır. Ancak, anılan Kanunun 77 nci maddesi ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa eklenen Geçici 18 inci madde de herhangi bir süre uzaturn söz konusu değildir. 

Bu kapsamda odanıza/borsanıza borcu olan üyelerin, Geçici 18 inci maddede düzenlenen taksitlendirme ve indirim imkanlarmdan yararlanabilmesi için son başvuru tarihi 01Aralık 2014 tarihidir.