Hizmet Alımı için ihale ilanı

Monday, 26.01.2015

T.C. Marmaris Ticaret Odası T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında sağlanan mali destek ile Marmaris‟te Marmaris Ve Rodos Arasındaki Ekonomik ĠliĢki Hacminin Analizi Ve Yol Haritası projesi için bir hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koĢulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren Ġhale Dosyası Merkez Mahallesi 350.Sokak No:5 Armutalan, Marmaris/MUĞLA adresinden veya www.mto.org.tr, www.geka.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 13.02.2015 13:00:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.mto.org.tr ve www.geka.org.tr adresinde yayınlanacaktır.

Teklifler 13.02.2015 tarihinde, saat 13:00 „da ve Merkez Mahallesi 350.Sokak No:5 Armutalan,Marmaris/MUĞLA adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.