6552 Sayılı (Torba Yasa) yasadan faydalanan üyelerimizin 2. Taksit son ödeme tarihi 31 Mart 2015

Monday, 30.03.2015

Değerli Üyelerimiz,
2014 Eylül ayında yürürlülüğe giren 6552 sayılı (Torba Yasa) yasa kapsamında borçlarını taksitlendiren üyelerimizin 2. Taksitlerini son ödeme tarihi 31 Mart 2015’dir (yarın). Söz konusu taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma bozulacağından. Taksitlendirme yapan üyelerimizin hassasiyet göstermesini rica ederiz.