ODAMIZ TARAFINDAN 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tuesday, 03.07.2018

Odamız tarafından, 7143 sayılı yasa kapsamında çıkartılan Vergi ve Sosyal Güvenlik borçlarının yeniden yapılandırılması ve İmar Barışı hakkında doğrudan Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerinin gerçekleştirdiği sunumlar ile borçların yeniden yapılandırılması ve imar barışı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Martı Otel toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Muğla Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ömer Kabahor, Muğla Sosyal Güvenlik il Müdürü Ahmet Ekecan, denetmen Emre Haseki, Marmaris İlçe Sosyal Güvenlik Müdürü Zennur Karademir, ve Çevre Şehircilik Müdürlüğünden Şehir Planlayıcısı Murat Şentürk katılarak, imar Barışı ve Vergi diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin sunum yaptılar.
Bilgilendirme sunumları daha sonra Odamız web sayfasından da paylaşılacaktır.