KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ HİBE PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Saturday, 20.11.2021

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında %50 hibeli tarıma dayalı ekonomik ve alt yapı yatırımlarının desteklenmesi hakkında açıklanan tebliğ uyarınca Odamız hizmet binasında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Muğla İl Tarım Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şubesi Müdürü Mustafa Yeşiltaş ve Marmaris İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya ev sahipliğinde, Muğla İl Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Aytekin Gökal tarafından katılımcılara yapılan sunumda hibe programına dair detaylar ve yatırım konuları anlatıldı. 

Hibe programı kapsamında alt 250.000,00 TL olarak belirtilirken;

Ekonomik Yatırımlarda üst limit olarak 

Yeni Tesislerde 3.500.000,00 TL

Tesis Tamamlamada 2.500.000,00 TL

Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenilemede 2.000.000,00 TL olarak açıklandı. 

Alt Yapı Yatırımlarında ise; 

A İş Planı: 0,00 TL – 300.000,00 TL

B İş Planı: 20.000,00 TL – 600.000,00 TL olduğu belirtildi. 

Program başvuru tarihleri; 

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Başvuru Tarihleri: 31.10.2021 - 17.12.2021

Ekonomik Yatırımlar Başvuru Tarihleri: 31.10.2021 - 21.01.2022 

Program kapsamına ait yatırım detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

 Ekonomik Yatırım konularından;

- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu) 

- Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri

- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)

- Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,

- Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları  

3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları  

4-Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)

5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları 

6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)

7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları 

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularından;

1. Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Depo, Örtü Altı Tarım, Kanatlı Yetiştiriciliği, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb)

2. Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,

3. Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,

4. El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler, (**) (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu vb)

5. İpek Böceği Yetiştiriciliği,

6. Su Ürünleri Yetiştiriciliği,

7. Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Elektrikli Traktörler ve biçerdöver hariç kendinden yürür makineler kapsam dışıdır)

8. Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları,