ODA/BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ BELGE YENİLEME DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Wednesday, 15.12.2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi Belge Yenileme Denetimi 13-14 Aralık tarihlerinde 2 gün boyunca Odamız’da gerçekleşti. Türk Loydu Belgelendirme Kuruluşu tarafından yapılan denetimde standart maddeleri gözden geçirilerek gereklilikler kapsamında Odamızın uygunluğu denetlendi.