TURİZM KONAKLAMA TESİSLERİNDE SIFIR ATIK UYGULAMALARI HAKKINDA.

Tuesday, 19.07.2022

İlgili Üyelerimizin Dikkatine,

09.10.2021 tarih 31623 sayılı “Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 14. Maddesi Ek-1 de yer alan;

50 – 99 Oda konaklama kapasiteli işletmeler 31..12.2021 tarihine kadar,

50’ den az Oda konaklama kapasiteli işletmelerin 31.12.2022 tarihine kadar, Sıfır Atık sistemini kurmaları ve Temel seviye Sıfır Atık Belgesi alma yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu süre içerisinde sıfır atık sistemini kurmayan işletmelerin cezai müeyyideye maruz kalmamaları adına gerekli sistem kurulumlarını ve belgelendirmelerini almaları hususnu önemle rica ederiz.

T.C. Muğla Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden gelen yazıya aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.


pdf

Dosya Adı İndir

TURİZM KONAKLAMA TESİSLERİNDE SIFIR ATIK UYGULAMALARI HAKKINDA.