9. MESLEK KOMİTESİ'NİN İLK TOPLANTISI

Thursday, 24.11.2022

Odamız Yiyecek İçecek Hizmetleri sektörünü bünyesinde barındıran 9. Meslek Komitesi ilk toplantısını Komite Başkanı Naci Okan başkanlığında gerçekleştirdi. Sektörün sorun ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıya komite üyeleri S. Mutlu Ayhan, Gülce Gündü, Mehmet Ünal, Birgül Demir katıldı.