6. MESLEK KOMİTESİ'NİN İLK TOPLANTISI

Thursday, 24.11.2022

Odamız Taşımacılık, Otomotiv, Akaryakıt ve Teknik Servis sektörünü bünyesinde barındıran 6. Meslek Komitesi ilk toplantısını Komite Başkanı Mete Çece başkanlığında gerçekleştirdi. Sektörün sorun ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıya komite üyeleri Kamil Çakır, Zafer Öznur, Şenay Öztürk, Gül İnce katıldı.